Το ΠαιδοCosmopolis είναι μεγάλο και σημαντικό κομμάτι της διοργάνωσης. Είναι η μαγιά που ετοιμάζεται για τις επόμενες γενιές. Η συμμετοχή των παιδιών σε δρώμενα και εκδηλώσεις πολλαπλού πολιτισμικού χαρακτήρα τα κάνει κοινωνούς της διαφορετικότητας, της ισότητας και της μαγείας που είναι η ανθρώπινη φύση.

Μια προσεκτικά επιλεγμένη σειρά από εκδηλώσεις και δρώμενα φροντίζουν για την εποικοδομητική ψυχαγωγία και επιμόρφωση των μικρών μας φίλων. Παιδικές ταινίες και παραστάσεις, παιχνίδια από τις φιλοξενούμενες χώρες και εργαστήρια στήνονται σε διάφορα σημεία της πόλης.